Μακέτα ♦ Ημερολόγια ♦ Αυτοκόλληλα ♦Κάρτες ♦ Μπλοκ 

♦ Επιστολόχαρτα  ♦ Έντυπα Λογιστηρίου ♦ Φάκελλα 

♦ Διαφημιστικά Έντυπα ♦ Συνταγολόγια


Elimia Print House

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Elimia Print House

H εταιρείας μας δραστηριοποιείτε στον κλάδο των εκτυπώσεων στη Θεσσαλονίκη από το 1971.  

Σήμερα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες στις γραφικές τέχνες με σύχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπειρία, υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων και αξιοπιστία.

Δείτε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… 

Μερικά από τα μηχανήματα μας…